This page is outdated. For more recent information have a look at the english original.

Manual Setup

En manuel installering giver dig mulighed for at redigere koden, mens du kører udvidelsen.

Hvis du sigter efter at fejlsøge udvidelser og kører på Windows, er nogle supplerende instruktioner (på engelsk) tilgængelige på: windows-manual-setup

Hvordan Installere Ink/Stitch manuelt

1. Klon udvidelseskilden

git clone https://github.com/inkstitch/inkstitch

2. Installering af Pyembroidery

git clone https://github.com/inkstitch/pyembroidery.git
pip install -e pyembroidery/

We recommend to use pyenv with python 3.8.

3. Python afhængigheder

Et par python-moduler mere er nødvendige. I nogle tilfælde bruger denne udvidelse funktioner, der ikke er tilgængelige i versionerne af modulerne, der er færdigpakket i distributioner, så vi anbefaler at installere dem direkte med pip.

Da vi allerede har installeret pyembroidery, kan du kun kommenter det midlertidigt, før du kører disse kommandoer.

cd inkstitch
pip install -r requirements.txt

4. Installering af Electron afhængigheder

Ink/Stitch GUI bruger Electron. Du skal bruge en fungerende NodeJS-installation af version 10 eller nyere. Hvis du ikke har kommandoen yarn, skal du installere den med npm install yarn.

Installer Electron og dets afhængigheder:

cd electron
yarn install
cd ..

5. Forberedelse af INX files

Nu skal vi oprette filerne til Inkscape-menuen.

make inx
cd ~/.config/inkscape/extensions
ln -s /path/to/inkstitch

7. Kør Inkscape.

Ændringer til Python-koden træder i kraft næste gang udvidelsen køres. Ændringer af udvidelsesbeskrivelsesfilerne (*.inx) træder i kraft, næste gang Inkscape genstartes.

Problemløsning

ImportError: Intet modul er navngivet shapely

Hvis Ink/Stitch returnerer ImportError: No module named shapely, så er det sandsynligvis den version af Python, der bruges af Inkscape, og den version, du installerede Python-afhængighederne for ovenfor, er forskellige.

  • Åbne fil præferencer: preferences.xml.
    Placeringen kan findes under Edit > Preferences > System > User preferences
  • Luk Inkscape, før du redigerer filen.
    Ellers vil det blive overskrevet, når Inkscape lukker
  • Søg efter udtrykket <group id="extensions" /> og opdater til den korrekte Python-fortolker..

    Eksempel: Brug <group id="extensions" python-interpreter="/usr/local/bin/python3" /> hvor /usr/local/bin/python3 værdien er returneret af which python3.